ΕΠΟΠ

(1) Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από τις υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη αθλητική δοκιμασία με αθλητική περιβολή. Για να κριθούν κατάλληλοι από την αθλητική δοκιμασία πρέπει να πετύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων. 

(2) Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Όπλων - Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα: 


Α/Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ  
ΟΡΙΟ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1.
Δρόμος 100 μ.
16΄΄
2.
Δρόμος  1000 μ.
4΄ και 20 ΄΄
3.
Άλμα  σε ύψος με φόρα.
1,05 μ.
4.
Άλμα σε μήκος με φόρα.
3,60 μ.
5.
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος  ρίψης  με το δεξί και το  αριστερό χέρι.
4,50 μ.

(3) Όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων (ανεξαρτήτως φύλου), θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

Α/Α
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ  
ΟΡΙΟ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1.
Δρόμος 100 μ.
16΄΄
2.
Δρόμος  1  μιλίου.
7΄ και 30 ΄΄
3.
Άλμα  σε ύψος με φόρα.
1,05 μ.
4.
Άλμα σε μήκος με φόρα.
3,60 μ.
5.
Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) Μέσος όρος  ρίψης  με το δεξί και το  αριστερό χέρι.
4,50 μ.
6.
Κάμψεις – τάσεις των  αγκώνων.
30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
7.
Αναδιπλώσεις του  κορμού,  με τα  χέρια στην ανάκαμψη  και τα  γόνατα  διπλωμένα.
30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄.
8.
Έλξεις  σε  μονόζυγο.
4  συνεχείς  επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή.


(4) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας στα παραπάνω αγωνίσματα, πλην των αλμάτων και των ρίψεων που έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών. 

(5) Στο αγώνισμα της ρίψης σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται το άθροισμα της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους. 

(6) Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν στις ειδικότητες Ειδικών Αποστολών (ΑΚ 9056), Τυφεκιοφόρου (ΑΚ 9058) και Νοσοκόμου Καταδρομών (9059), πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν σε καλό βαθμό κολύμβηση. Όσοι από αυτούς επιλεγούν στις προαναφερόμενες ειδικότητες θα δοκιμαστούν, μετά την κατάταξή τους, στην ελεύθερη κολύμβηση (50 μέτρα, χωρίς χρονικό περιορισμό). 

(7) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων σε περίπτωση που δεν επιτύχουν τα ελάχιστα όρια επίδοσης των επιπλέον αγωνισμάτων που προβλέπονται γι’ αυτούς (δρόμος 1 μιλίου, κάμψεις – τάσεις των αγκώνων, αναδιπλώσεις του κορμού, έλξεις σε μονόζυγο), μπορούν να συνεχίσουν την επιλογική διαδικασία για τυχόν επιλογή τους σε άλλη ειδικότητα των Όπλων – Σωμάτων πλην Ειδικών Δυνάμεων, εφόσον επιτύχουν στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Όσοι από τους παραπάνω επιτύχουν στο αγώνισμα δρόμου ενός (1) μιλίου δεν απαιτείται να δοκιμαστούν στο αγώνισμα δρόμου 1000 μ. 

(8) Οι υποψήφιοι για να επιτύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, συνιστάται να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου